Adres:

 ul. Wałbrzyska 11 lok. 252 
02-739 Warszawa

Telefon:

 (22) 852 33 22

 

Dodatkowe informacje:

Dokładna lokalizacja biura: Centrum Handlowe Land
Budynek B, lok. 252, II piętro, winda w ścianie przy samej fontannie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest
pocztą tradycyjną lub poprzez adres e-mail: iod@dobrzyksiegowi.pl.