Marcin Bojałkowski

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy wpisany w roku 2006 na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, nr wpisu 10393.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe przed zdobyciem uprawnień zdobywał w trakcie studiów odbywając praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego w Toruniu. Następnie w zakresie spraw podatkowo-księgowo-kadrowych w Kancelarii Doradcy Podatkowego we Włocławku. Pracował także w kancelarii prawnej obsługującej jedną ze spółek koncernu międzynarodowego AkzoNobel. W roku 2006 rozpoczął działalność gospodarczą pełniąc funkcje prokurenta i pełnomocnika spółek z branży reklamowej. Po uzyskaniu uprawnień doradcy podatkowego od roku 2008 komplementariusz spółki dobrzyksiegowi.pl Marcin Bojałkowski Sp. k. zajmującej się prowadzeniem spraw księgowo-kadrowych oraz doradztwem podatkowo-prawnym dla Klientów. Obecnie spółka prowadzi sprawy około 250-u przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z wielu branż.